Brands

MAKITA BUC250RD 250MM CORDLESS CHAIN SAW
RM 2,500.00 RM 2,500.00 2500.0 MYR
MAKITA DHR263Z 26MM COMBINATION HAMMER
RM 1,165.00 RM 1,165.00 1165.0 MYR
MAKITA DHR400ZKN 40MM CORDLESS ROTARY HAMMER
RM 3,588.00 RM 3,460.00 3460.0 MYR
MAKITA DUC252RF2 10" CORDLESS CHAIN SAW
RM 1,300.00 RM 1,300.00 1300.0 MYR
MAKITA DVC260ZX CORDLESS BACKPACK VACUUM CLEANSER
RM 1,350.00 RM 1,350.00 1350.0 MYR
MAKITA DVC862LZ CORDLESS VACUUM CLEANER WET & DRY
RM 2,400.00 RM 2,319.00 2319.0 MYR
MAKITA DVC863LZ CORDLESS VACUUM CLEANER DRY
RM 2,800.00 RM 2,700.00 2700.0 MYR
MAKITA DHS710RF2J 190MM CORDLESS CIRCULAR SAW
RM 1,555.00 RM 1,555.00 1555.0 MYR
MAKITA DHS900Z 235MM CORDLESS CIRCULAR SAW
RM 2,620.00 RM 2,620.00 2620.0 MYR
MAKITA DJR360RF4 32MM CORDLESS RECIPRO SAW
RM 2,200.00 RM 2,200.00 2200.0 MYR
MAKITA DRS780Z CORDLESS REAR HANDLE SAW
RM 1,230.00 RM 1,230.00 1230.0 MYR
MAKITA DSP600Z CORDLESS PLUNGE CUT CIRCULAR SAW
RM 1,730.00 RM 1,730.00 1730.0 MYR
MAKITA DUB361Z CORDLESS BLOWER
RM 700.00 RM 700.00 700.0 MYR
MAKITA DUB362RM2 CORDLESS BLOWER
RM 1,570.00 RM 1,570.00 1570.0 MYR
MAKITA DUC353Z 14" CORDLESS CHAIN SAW
RM 1,450.00 RM 1,450.00 1450.0 MYR
MAKITA DVC860LZ CORDLESS VACUUM CLEANER
RM 2,970.00 RM 2,970.00 2970.0 MYR
BOSCH GBH36V-EC COMPACT 36V CORDLESS ROTARY HAMMER
RM 2,650.00 RM 2,600.00 2600.0 MYR
BOSCH GBH36V-LI PLUS 36V CORDLESS ROTARY HAMMER
RM 3,700.00 RM 3,700.00 3700.0 MYR